• Vragenkaartspel kopen?
 • Voor Ouders met Pubers
 • Begeleiders van Jongeren
 • Jeugdzorg Instellingen
 • Kijk Snel!

WORKSHOP

Help, wat doe ik fout?

Werk en een gezin met pubers combineren, kan dat? Kleine kinderen kleine zorgen, grote kinderen grote zorgen? Of is het toch zo dat het makkelijker als ze naar school gaan. Wellicht wel, totdat je kinderen pubers worden, dan is werk en gezin combineren ineens weer een gedoe. Huiswerk, regels, eten, opruimen… Een klassieker is het bekende verhaal. Het is eigenlijk duidelijk, het hebben van een puber is leuk, uitdagend en soms…wel ingewikkeld. Vooral als je dat combineert met een baan. Want je wilt er zijn voor je puber (terwijl de puber dat niet nodig vindt), vasthouden versus loslaten. Tijd voor jezelf hebben, tijd voor elkaar (wij tijd), tijd voor je vrienden, sporten en alle aandacht en focus aan je werk geven. En dat in 168 uur, want meer uren zitten er niet in een week, helaas.

Een praktische workshop

Elke twee maanden start er een workshop, speciaal voor ouders met pubers. De workshop duurt 3 uur en wordt aangevuld met e-coaching (3 maanden) en een persoonlijk gesprek (1,5 uur).

Inhoud:

 • Het brein van de puber
 • Communiceren met pubers
 • De digitale puber o.a. smartphones
 • Loslaten versus helpen
 • Huiswerk begeleiden: ja of nee en concrete tips
 • Positieve psychologie
 • Ik-tijd en Wij-tijd, mijn eigen werk privé balans
 • Praktische tips
 • E-coaching
 • Een persoonlijk coachingsgesprek met een concreet actieplan voor jou, je gezin en je puber

Mensen vragen ook :

Wat is de belevingswereld van een kind?

De belevingswereld is de manier waarop een kind de wereld beleeft. Dit verschilt per ontwikkelingsleeftijd, per persoon en wordt beïnvloed door de leefwereld waar het kind vandaan komt.

Hoe sluit je aan op de belevingswereld van een kind?

Het geven van betekenisvolle uitleg Door betekenisvolle uitleg te geven en aan te sluiten bij de belevingswereld van leerlingen wordt de intrinsieke motivatie van leerlingen gestimuleerd. Aansluiten bij het dagelijks leven van de leerlingen of de actualiteit kunnen hierbij helpen.

Wat betekent leef en belevingswereld?

Definitie. Verschil tussen leefwereld en belevingswereld: de belevingswereld speelt zich af in de binnenkant van een persoon; de leefwereld situeert zich aan de buitenkant, rond de persoon.

Hoe kom je achter de leefwereld van een kind?

De leefwereld van kinderen wordt behalve door etnische, sociale en culturele achtergronden in grote mate bepaald door de omgeving waarin ze wonen, spelen en leren. Een goed onderwijsgebouw, een fijne woning en speelruimte hebben een positief effect op hun gedrag, welbevinden en ontwikkeling.

Waarom is inlevingsvermogen zo belangrijk voor de sociale ontwikkeling van het kind?

Inlevingsvermogen is belangrijk bij de ontwikkeling van sociaal gedrag. Inlevingsvermogen vraagt om het inzicht dat anderen ook een individu zijn met eigen gedachten, gevoelens en overtuigingen. Inlevingsvermogen helpt het kind om andere kinderen te begrijpen, te helpen en te steunen.

Waarom is ouderbetrokkenheid belangrijk voor de ontwikkeling van een kind?

Ze zorgen er bijvoorbeeld voor dat het kind ruimte heeft om te spelen, dat kinderen regels leren, etc. Ook moeten kinderen de kans krijgen om dingen zelf te ontdekken en uit te proberen. Daarbij hebben ze op de juiste momenten positieve ondersteuning nodig om verder te kunnen.

Hoe kun je als opvoeder de ontwikkeling van een positief zelfbeeld stimuleren?

Tips: zo ontwikkelt je kind een positief zelfbeeld

 1. Neem regelmatig écht de tijd voor je kind en luister en praat met aandacht met hem.
 2. Laat je kind merken welk gedrag je waardeert.
 3. Geef je kind complimenten. ...
 4. Laat je kind nieuwe dingen proberen.

Waarom is betekenisvol leren belangrijk?

Leerlingen moeten kennis verwerven die van betekenis is vanuit het perspectief van de samenleving. Het gaat hierbij om zaken die nodig zijn om mee te doen en om de samenleving verder te brengen. Kennis moet ook van betekenis zijn voor henzelf, omdat het nieuwe perspectieven en handelingsmogelijkheden biedt.

Hoe kan de omgeving de ontwikkeling van het kind stimuleren?

Stimuleer de ontwikkeling door te zorgen voor een uitdagende en betekenisvolle omgeving, het spelen van leuke spelletjes, het doen van leuke activiteiten en uitstapjes en het aanbieden van geschikt speelgoed.

Hoe kan ik mijn leerlingen motiveren?

Heb jij ze wel eens in de klas gehad, ongemotiveerde leerlingen? Grote kans van wel! Wetenschappelijk onderzoek heeft namelijk aangetoond dat de motivatie van leerlingen vanaf een jaar of 8 begint af te nemen om tussen de 14 en 17 jaar een dieptepunt te bereiken. Leerlingen motiveren kan een flinke uitdaging zijn in het VO. Zeker nu ze al zo lang thuis zitten of hebben gezet en zichzelf moeten motiveren. En dat is jammer, want gemotiveerde leerlingen leren meer! Daarom tien strategieën om ook jouw klas vol pubers weer gemotiveerd te krijgen.

1. Het nut van de les

Laat leerlingen regelmatig nadenken over het nut van (onderdelen van) de les. Waarom leren ze iets? Wat is de relevantie voor hun leven? Je kunt hier bijvoorbeeld een korte schrijfopdracht of klassikaal gesprek van maken.

2. Laat de leerlingen duidelijke, haalbare doelen stellen

Hoe moeilijker het is om een doel te halen, hoe moeilijker het is om je ervoor te motiveren. Laat de leerlingen daarom doelen stellen die op de korte termijn haalbaar zijn en werk zo toe naar doelen voor de lange termijn.

3. Maak de les interessant

Een beetje voor de hand liggend, maar heel belangrijk en soms best moeilijk: kijk kritisch naar je eigen lessen en bedenk of ze wel aansprekend genoeg zijn. Natuurlijk hoef je niet van elke les een quiz of verhaalspel te maken, maar met filmpjes, observaties, experimenten of tekenopdrachten kun je lessen gemakkelijk interessanter en leerzamer maken.

4. Denk na over ‘possible selves’

Alles wat leerlingen nu doen, is voor ‘later’. Laat ze daarover nadenken. Wie willen ze later zijn? Wanneer beschouwen ze zichzelf als een succesvolle volwassene? Maak daarna de vertaalslag naar nu: sluit hun huidige inzet aan bij wat ze later willen zijn? Dit kan als individuele schrijfopdracht, maar ook als klassengesprek, in kleine groepjes of in tweetallen.

5. Houd tempo in de les

Wat zijn de saaiste vergaderingen en lezingen? De vlotte, afwisselende, actieve praatjes of de eindeloze, eentonige spreekbeurten? Ik weet wel waar ik voor zou kiezen. Houd je instructies dan ook beperkt tot een minuut of tien per keer en doe dan weer wat anders. Heb je meer te vertellen? Neem dan later nog een keer tien minuten om wat uit te leggen, maar houd het tempo erin!

6. Integreer beweging in je les

Vooral voor jongens is het prettig om tijdens de les te kunnen bewegen. Je kunt op eenvoudige manieren beweging aan je les toevoegen: opstaan in plaats van vinger opsteken, wandelend leren in plaats van zittend, elke tien minuten van plek wisselen. Het geeft misschien wat meer onrust, maar je leerlingen letten wel beter op.

7. Houd altijd de leerling in je achterhoofd

Uiteindelijk draaien al je lessen om één ding: de leerlingen zoveel mogelijk leren. Om ze goed te bereiken is het handig om aan te sluiten bij hun belevingswereld: wat speelt er in hun directe omgeving? Waar houden ze zich mee bezig? Welke technologie gebruiken ze? Begin de les bijvoorbeeld met een (voor het onderwerp) relevant filmpje van een populaire vlogger of een videoclip.

8. Stel één essentieel doel

Bedenk voor de les wat je nou echt met de leerlingen wilt bereiken in die les. Dat is je lesdoel, dat vertel je ze aan het begin en daar werken jullie in die les naartoe. Aan het einde van de les moeten alle leerlingen dat doel behaald hebben.

9. Gebruik groepsdruk op een positieve manier

Kenmerkend voor tieners is de invloed die ze op elkaar uitoefenen. Maar die hoeft niet altijd negatief te zijn. Laat ze in tweetallen, groepjes of zelfs met de hele klas samenwerken om doelen te bereiken en gemotiveerd te blijven. Ze kunnen elkaar helpen en bijsturen waar dat nodig is. Handig: in Tumult in de Brugklas Studievaardigheden staat een les over jezelf motiveren. Wat ze daarin leren, kunnen ze ook op elkaar toepassen.

10. Je kunt het niet alleen

Hoeveel je ook je best doet, als ze elke les verschijnen met lange gezichten omdat anderen zich minder inzetten om ze te motiveren, dan blijf je tegen de stroming inzwemmen. Het is dan ook veel effectiever om samen, met een groepje collega’s, het hele team of met ouders samen in te zetten op motivatie. Houd er rekening mee dat niet alle strategieën bij alle leerlingen werken. En leerlingen hebben zelf vaak goede ideeën over wat voor hen werkt. Maak daar gebruik van!

Waarom aansluiten bij de leefwereld?

Ook vergroot het aansluiten bij de leefwereld van leerlingen de intrinsieke motivatie. Leerlingen worden oprecht geïnteresseerd in het onderwerp en zullen er hierdoor meer tijd aan besteden. Dit maakt dat leerlingen het onderwerp vervolgens beter begrijpen, wat gunstig is voor de uiteindelijke prestaties.

Wat zijn de vijf didactische impulsen?

Vijf didactische impulsen

 • Oriënteren.
 • Structureren en verdiepen.
 • Verbreden.
 • Toevoegen.
 • Reflecteren.

Wat heeft een kind nodig om zich goed te ontwikkelen?

Duidelijkheid en voorspelbaarheid zijn belangrijk voor de ontwikkeling van je kind. Probeer zoveel mogelijk duidelijke regels te stellen en op een heldere manier te vertellen wat je van je kind verwacht. Realistische verwachtingen. Elk kind ontwikkelt zich in een eigen tempo.

Wat is een belangrijke voorwaarde voor een kind om zichzelf te ontwikkelen?

Positief zelfbeeld, zelfvertrouwen, zelfstandigheid

Liefde en veiligheid zijn voorwaarden voor een goede (sociaal-)emotionele ontwikkeling. Het is belangrijk dat je kind het gevoel krijgt dat het de moeite waard is. Dat gevoel wordt een positief zelfbeeld genoemd.

Wat zijn de 5 ontwikkelingsgebieden?

Er zijn vijf gebieden:

 • De fysieke en motorische ontwikkeling. Dit is de lichamelijke groei en de ontwikkeling van de motoriek. ...
 • De cognitieve ontwikkeling. ...
 • De spraak- en taalontwikkeling. ...
 • De psychosociale ontwikkeling. ...
 • De morele ontwikkeling.

Hoe kun je ouderbetrokkenheid vergroten?

Tips om de ouderbetrokkenheid te vergroten

 1. Benoem het belang van ouderbetrokkenheid. ...
 2. Leg begrippen uit. ...
 3. Maak het persoonlijk. ...
 4. Geef huiswerkopdrachten mee waarbij ouders een rol spelen. ...
 5. Spreek verwachtingen uit. ...
 6. Zorg voor een veilige omgeving op school. ...
 7. Vermijd oordelen. ...
 8. 2 reacties op “Zo vergroot je ouderbetrokkenheid

Welke drie belangrijkste tips voor ouders heb je om in gesprek te gaan met kind over drugs alcohol gamen gokken en of sociale media?

Praten met uw kind over alcohol, drugs, gokken of gamen

 • Veroordeel niet meteen.
 • Bespreek niet alleen de nadelen.
 • Vraag naar de motieven van gebruik.
 • Bespreek het verschil tussen gebruik en misbruik.
 • Vergroot eigenwaarde.
 • Maak afspraken.

Wat is sociale ontwikkeling bij een kind?

De sociaal-emotionele ontwikkeling gaat over zaken als bewustwording en ontwikkeling van het zelf en een positief zelfbeeld. Kinderen doorlopen fases in de ontwikkeling van het aangaan van relaties, het leren verplaatsen in en omgaan met anderen.

Wat zijn de 3 ontwikkelingsgebieden?

Ontwikkelgebieden

 • Cognitieve ontwikkeling. De cognitieve ontwikkeling is de ontwikkeling van het denken en de waarneming. ...
 • Creatieve ontwikkeling. Creativiteit is het vermogen om nieuwe dingen te bedenken en/of te creëren. ...
 • Sociaal-emotionele ontwikkeling. ...
 • Motorische ontwikkeling.

WORKSHOPS VOLGEN!

Wil je graag aanmelden voor een van onze workshops? Dan kan je hier je opgeven, voeg eventueel bij; in wat voor soort workshops en/of onderwerpen jij geïnteresseerd in bent.. Aanmelding en/of informatie en advies krijgen of geven! Onze workshops zijn altijd goed georganiseerd en Iedereen is welkom!


Aanmelden


Workshops.

Gaat het om werkprivé balans. Wij kiezen voor werkprivé management. Dat dekt de lading veel beter, je hebt altijd een keuze hoe je je leven inricht en managet, in welke periode dan ook. Of je nu 20, 30, 40, 50 of 60 bent. En die gedachte geeft energie. Niet moeten, maar bewust kiezen.


Werk met pubers combineren Praktische workshop, ook als 1 – op 1 coaching mogelijk

Je zoon van 15 is slim en verstandig. Waarom doet hij dan soms van die ongelooflijk domme dingen? En waarom vindt je dochter haar smartphone en instant bevrediging belangrijker dan het plannen van haar activiteiten? Waarom nemen tieners soms onverantwoorde risico’s? En hoe kan het dat ze zich plots heel snel ontwikkelen en een eerdere achterstand omzetten in een voorsprong? Antwoord: de tiener is ‘werk in uitvoering’. Dat hangt samen met de hersenrijping: die gaat door tot vér na het twintigste jaar. De steun, sturing en inspiratie die een tiener krijgt uit zijn omgeving, is essentieel voor die rijping. Ouders, onderwijsgevenden, sportcoaches: ze zorgen voor de kennis en ervaringen die een tiener nodig heeft om zich een optimale plek te verwerven in onze snel veranderende samenleving.

Lees meer »